Förvandlingar – situationstragedi i delar, 1999

Förvandlingar – situationstragedi i delar, 1999

 

Premiär: 2 december 1999

Regi: Teater UNO
Bearbetning: Teater UNO
Översättning: Hans Blomqvist, Erik Ågren
Musik: Björn Holmudd

I rollerna: Caroline Andréason, Åsa Eek Engquist, Carl Harlén, Björn Holmudd, Staffan Nattsén

001Staffan Nattsén, Carl Harlén, Caroline Andreasson, Åsa Eek Engquist, Björn Holmudd

 

Kafkas novell Förvandlingen

(Se Förvandlingen, 1970)

 

Dårskap

Teater UNO hade 1991 satt upp en egen dramatisering av novellen I Straffkolonin och av romanen Processen 1996. Före millenniets slut skulle de även ta sig an Förvandlingen, men endast som en del av ett kollage med texter som på olika sätt speglade psykisk ohälsa. Bakgrunden var att teaterns medlemmar börjat engagera sig i frågor kring dårskap. De frågade sig: Hur upplever den psykiskt sjuke sin omvärld? Hur upplever medmänniskorna den psykiskt sjuke? Vem är psykiskt sjuk? Var går gränserna för psykisk ohälsa? Teaterns ambition var att skapa förståelse för människors rädsla att hamna i psykosliknande tillstånd och därmed behandlas som mindre vetande eller rentav farliga. Den primära målgruppen var skolungdomar men föreställningen gavs också för vuxna.

För att öka sin förståelse för frågor kring psykisk ohälsa inledde UNO:s medlemmar ett samarbete med Gyllenkroken i Göteborg, bildat av intresseförening för schizofreni, vilket så småningom ledde till en föreställning, som kallades Röster och som hade premiär 2001. Men innan man kommit så långt gjorde man en uppsättning som byggde på texter av Lars Ahlin, Thomas Bernhard och Franz Kafka. Föreställningen fick namnet Förvandlingar – situationstragedi i delar. Av Ahlin hade man valt att dramatisera två avsnitt ur romanen Om, av Bernhard spelade man ett utsnitt ur pjäsen Teatermakaren och av Kafka använde man sig av delar av novellen Förvandlingen. Föreställningen föregicks av seminarieserie, i vilken bland andra författaren Kerstin Thorvall och psykoterapeuten Barbro Sandin medverkade. För dessa föreläsningar tilldelades teatern också Barbro Sandin-stiftelsens pris för humanistisk gärning år 2000.

Pages: 1 2