Amerika, 1981

Amerika, 1981

 

Premiär: 20 december 1981

Regi: Katariina Lahti
Bearbetning: Katariina Lahti
Översättning: Johannes Edfelt, Tage Aurell, Carl-Edvard Nattsén
Dramaturg: Carl-Edvard Nattsén
Musik: Jean Billgren
Kostym: Else Friis
Scenbild: Elisabeth Åström, Agneta Pauli

Karl Rossmann: Rolf Adolfsson
Eldaren: Olof Willgren
Robinson: Olof Willgren
Senatorn: Per Myrberg
Delamarche: Per Myrberg
Kaptenen: Bengt Brunskog
Hovmästaren: Bengt Brunskog
Green: Bengt Brunskog
Pollunder: Frank Sundström
Portieren: Frank Sundström
Ledaren: Frank Sundström
Överkassören: Peter Luckhaus
Kyparen: Peter Luckhaus
Studenten: Peter Luckhaus
Frihetsgudinnan: Ingrid Boström
Klara: Susanne Ernrup
Överkokerskan: Gerthi Kulle
Teresa: Marika Lindström
Brunelda: Solveig Ternström

Rolf Adolfsson som Karl Rossmann (Ur Scenkonstmuseets samlingar. Foto: Beata Bergström)

Kafkas roman Amerika

Romanen har blivit känd under namnet Amerika. Kafka själv kallade emellertid berättelsen Den försvunne. Påhittet att kalla den för Amerika var Max Brods. Numera har emellertid de flesta kommentatorer börjat använda sig av Kafkas ursprungliga titel. I detta kapitel används för enkelhetens skull – men också därför att det är historiskt riktigt – titeln Amerika när vi talar om romanen.

Kafka arbetade med Amerika från september 1912 till januari 1913. Han påbörjade den bara några dagar efter det att han skrivit vad han betecknade som sitt första lyckade litterära arbete, novellen Domen. Det var följaktligen en mycket inspirerad författare som tog itu med vad han hoppades skulle bli hans första roman. Under höstens och vinterns intensiva skaparperiod tillkom dessutom berättelsen Förvandlingen, som Kafka fullbordade på tre veckor. Arbetet med Amerika avstannade dock innan författaren lyckats åstadkomma en avslutning. Han lade då romanen åt sidan i ett och ett halvt år men återupptog den i samband med att han skrev påProcessen hösten 1914. Då tillkom bl a det kapitel som Brod senare kallade ”Friluftsteatern i Oklahoma”, men inte heller nu förmådde Kafka slutföra arbetet. Amerika blev i likhet med hans övriga romaner ofullbordad.

I Amerika skildras den unge emigranten Karl Rossmanns upplevelser i det förlovade landet. Hans föräldrar har kastat ut honom ur hemmet, sedan han förförts av en tjänsteflicka och fått ett barn med henne. Vid ankomsten till New York blir han inblandad i en konflikt mellan fartygets tyske eldare och dennes rumänska befäl, Schubal. Det hela kulminerar i ett uppträde hos fartygets kapten. Karl vill hjälpa eldaren att framföra, som han tycker, berättigade klagomål men lyckas inte särskilt väl. Eldarens sak blir allt värre och snart riskerar de att bli utkörda båda två. Karl räddas ur knipan av sin morbror, den förmögne och framgångsrike senatorn Edward Jacob, som kommit ombord på fartyget för att hälsa sin systerson välkommen och hjälpa honom till rätta.

Tack vare morbrodern får Karl en oväntat god start i det nya landet. Han umgås en tid i New Yorks societet. Lyckan blir dock kortvarig. Efter en schism med morbrodern hänvisas Karl till att klara sig på egen hand. Han möter bondfångarna Delamarche och Robinson, som förespeglar honom en lysande framtid om han ansluter sig till dem. Sedan Karl genomskådat dem skils de åt och Karl tar anställning som hisspojke på Hotel occidental. Hans nya välgörare är överkokerskan på hotellet, och han får också en nära vän i hennes sekreterare Therese. Karl bringar sakta men säkert reda i sitt liv, men en dag dyker Robinson upp på hotellet och lyckas med diverse trick att få honom avskedad. Karl står åter på gatan men ”räddas” nu av Delamarche, som erbjuder honom att tjäna hos den bedagade, feta, före detta sångerskan Brunelda. Karl försöker fly men upptäcker att han är fast. Han gör det bästa av situationen och vinner så småningom Bruneldas förtroende.

Så följer en lucka i handlingen. Karl befinner sig åter i frihet men utan anställning. Han ser då ett plakat som erbjuder alla arbete vid den stora teatern i Oklahoma. Han skyndar till rekryteringsstället, blir anställd och anträder samma dag tågresan till Oklahoma. Där avbryter Kafka berättelsen.

I efterordet till den första upplagan av Amerika skrev Brod att Kafka hade förklarat att han föreställt sig ett slut i försoningens tecken. I gåtfulla ordalag ska Kafka ha antytt att berättelsens unge hjälte, Karl Rossmann, i den nästan gränslösa Oklahomateatern på ett mirakulöst sätt skulle få ett yrke och återvinna tillit och frihet, ja, till och med återse sin familj och sitt hemland. Men det finns även en skriftlig kommentar av Kafka om vilket öde romanfiguren Karl Rossmann skulle gå till mötes:

”Rossmann och K., den oskyldige och den skyldige, båda blir till slut utan åtskillnad straffade med döden, den oskyldige med lättare hand, snarare förd åt sidan än slagen till marken.”

Mycket tyder alltså på att Oklahomateatern inte var något lyckorike för arbetslösa emigranter utan snarare dödsriket. Karl går troligen – i likhet med Kafkas andra romanhjältar – under i kampen mot övermäktiga motståndare.

Av hela romanen Amerika var det endast inledningskapitlet ”Eldaren” som Kafka kände sig någorlunda nöjd med, och som han medverkade till att publicera i maj 1913. Resten av romanen utkom genom Max Brods försorg postumt 1927. Brod gjorde också den första dramatiseringen av berättelsen, Amerika, en tragikomedi efter en roman av Franz Kafka, som uruppfördes i mars 1957 av Zürcher Schauspielhaus. Den versionen har dock hittills aldrig spelats i Sverige.

Pages: 1 2