Franz Kafka på teater och film i Sverige

Kafka var en fullblodsdramatiker trots att han inte skrev dramatik. (Ingmar Bergman)

 

Det är april 2006. Jag sitter på tåget mellan Göteborg och Borås. Medan landskapet rusar förbi tågfönstret och den inspelade rösten anger stationernas namn, funderar jag på hur det kommer sig att Franz Kafkas berättelser så ofta har överförts till scenen. Under 2005 hade det rentav varit Kafkafeber på de svenska teatrarna. Och man hade inte nöjt sig med det talade ordet. Nu hade Kafka sjungits också. GöteborgsOperan hade gett ”K. Beskrivning av en kamp” och Folkteatern i Göteborg en musikalversion av ”Processen”.

Jag lutar mig tillbaka mot det obekväma sätet och frågar mig: Vad är det hos Kafka som lockar teaterns konstnärer? Varför spelar de honom? Hur tolkar de honom? Vilka aspekter av hans texter lyfter de fram i sina bearbetningar? Och hur tar recensenterna emot föreställningarna. Vad har de för uppfattning om Kafka? Tycker de att överföringen till scenen lyckats? Och sist men inte minst: Hur många Kafkadramatiseringar har det egentligen gjorts i Sverige?

Vad jag inte omedelbart inser när jag sitter där i tågkupén är att dessa frågor ska sysselsätta mig i närmare tio år och sända mig på otaliga besök på landets teater- och tidningsarkiv, på åtskilliga intervjuer med flera av våra mest framstående scenkonstnärer och på oändliga irrfärder på Internet.

Nu börjar jag bli färdig med att besvara mina frågor. Jag presenterar här merparten av de för mig kända uppsättningarna av Kafkas texter på svensk teater och film från 1945 och framåt. Det finns några föreställningar som jag visserligen har kännedom om men av olika skäl inte lyckats få fram något substantiellt om och därför inte behandlar.

Franz Kafka

Franz Kafka (1883-1924)

Det är inte uteslutet att det därutöver finns enstaka dramatiseringar som inte kommit till min kännedom. Jag har emellertid inte tillämpat någon diskriminerande urvalsprincip. Samtliga Kafkauppsättningar som jag känner till och fått fram uppgifter om redovisas. Såvida inte annat framgår är det jag som svarar för alla intervjuer i anslutning till de olika föreställningarna.

Denna webbsida har tillkommit i samarbete med arbetskooperativet Datorreturen i Göteborg. Jag tackar så hjärtligt för deras utmärkta tjänster.

Hans Blomqvist